укр | рус
Про Центр Сім`я Реріхів Еволюційні діяння Реріхів Сонячна академія Гуманна педагогіка Наукова діяльність В майбутнє через культуру Контакти Видавнича діяльністьФотогалерея ПКПЦ


  Головна » Наукова діяльність » Наукові публікації
Список публікацій співробітників наукового відділу

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

сотрудников научного отдела

Подольского культурно-просветительского Центра имени Н. К. Рериха (г. Хмельницкий, Украина)

 

1996 год

1.      Крук С., Чайковський М. Ще раз про «небезпечні» публікації // Вісник Національної академії наук України. – 1996. – № 9-10. – С. 48.

2.      Крук С., Чайковський М. По следам «Пути Ариев» // Вісник Національної академії наук України. – 1996. – № 9-10. – С. 49-75.

 

1998 год

3.      Крук С., Чайковский М., Иванченко П. По следам «Пути Ариев». – Хмельницкий: Подольское общество им. Г. С. Сковороды, ООО НМФ «АВИЦЕННА», 1998. – 116 с.

4.      Чайковский М., Крук С., Иванченко П. По следам «Пути Ариев» // Мир Огненный. – 1998. – № 3. – Рига: Латвийское отделение Международного Центра Рерихов, М.: Международный Центр Рерихов,  1998. – С. 105-115.

 

2000 год

5.      Васильєвих Л.Г., Гаврилькевич В.К., Ерметов І.О., Самойлова Т.В.Біохімічні аспекти психічної енергії // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2000. – С. 10-12.

6.      Гаврилькевич В.К., Васильєвих Л.Г., Ерметов І.О., Самойлова Т.В.Літій: філософські та біохімічні аспекти // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2000. – С. 15-16.

7.      Кириченко Т.Ф., Гаврилькевич В.К., Ерметов І.О., Крук С.Л. Медико-психологічні наслідки діяльності деструктивних сект // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2000. – С. 35-36.

8.      Самойлова Т.В., Васильевых Л.Г., Гаврилькевич В.К., Эрметов И.О.Кристаллы солей мочевой кислоты как конечный продукт разрушения вещества психической энергии в организме человека при эмоциональном раздражении// Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 березня 2000 р.) // За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха, 2000. – С. 67-68.

 

2001 год

9.      Крук С.Л., Эрметов И.О., Гаврилькевич В.К. Психосоциальный анализ явления низшего психизма // Газета «Содружество». Издание Международного Совета рериховских организаций. – № 2. – Октябрь 2001 г. – С. 6.

10.  Крук С. Л. Сектантство як антипод духовного розвитку та формування етичної культури офіцерів-прикордонників. // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Національної Академії ПВУ, 2001. – № 16, ч. ІІ. – С. 280-283.

11.  Крук С. Л. Методологічні підходи до формування етичної культури особистості військовослужбовця. // Збірник наукових праць (спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2001. – № 15, ч. ІІ. – С. 187-190.

 

2002 год

12.  Крук С., Ерметов І., Гаврилькевич В.Психосоціальний аналіз парапсихічної феноменології в релігійних практиках // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник / За заг. ред. В.М. Олуйка, А.М. Колодного. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. – С. 208-212.

13.  Гаврилькевич В.К. Психиатрический анализ одного литературного произведения // Газета «Содружество». Издание Международного Совета рериховских организаций. – № 4. – Март 2002 г. – С. 11.

14.  Гаврилькевич В.К. Особливості психіатрії як галузі клінічної медицини та місце психології в медицині // Матеріали Обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю від дня організації Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру (15 травня 2002 р.) / За заг. ред. В.М. Михальчука. – Хмельницький, 2002. –  С. 21-24.

15.  Крук С. Л. Розвиток у командирів підрозділів знань, умінь та навичок в організації формування моральної культури у курсантів. // Збірник наукових праць (спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво Національної Академії ПВУ, 2002. – № 19, ч. ІІ. – С. 161-164.

16.  Крук С. Організація процесу формування моральної культури у курсантів. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 7. – С. 150-152.

17.  Казьмірчук С. О., Крук С. Л.Особливості процесу формування моральної культури у курсантів-прикордонників. // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Національної Академії ПВУ, 2002. – № 20, ч. ІІ. – С. 131-135.

18.  Грязнов І. О., Крук С. Л. Професійна етика військовослужбовців. / Відповідальний виконавець – В. С. Кушнір. / (Шифр 202–0011 К “Етика”). – Хмельницький, 2002. – 182 с.

 

2003 год

19.  Гаврилькевич В. Как Рериха записали в сектанты // Киевские Ведомости. – № 16 (2821), Понедельник, 27 Января 2003 г. – [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://old.kv.com.ua/index.php?article=11078&number_old=2821

20.  Гаврилькевич В., Ерметов І., Крук С.Парапсихічні феномени в контексті ціннісних орієнтацій молоді: психофізіологічні й патопсихологічні аспекти // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 лютого 2003). ІІІ частина. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського державного педагогічного університету, 2003. – С. 187-191.

21.  Крук С. Л.Формування моральної культури у курсантів-прикордонників: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2003. – 18 с.

22.  Крук С. Л.Формування моральної культури у курсантів-прикордонників: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2003. – 200 с.

 

2004 год

23.  Гаврилькевич В.К.Предисловие к книге “Восточный аромат. Благовония, аромакурильни… их свойства и применение / Сост. В.В. Гулеватый. – Хмельницкий, 2004. – С. 3.

24.  Крук С.Л., Ерметов І.О., Гаврилькевич В.К.О.І. Реріх про основні принципи виховання та освіти: огляд епістолярної спадщини. // Збірник наукових праць № 30. Частина ІІ (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво національної академії ДПСУ, 2004. – С. 123–126.

25.  Крук С. Л., Фоміна Г. Ю.Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни “Етика та естетика”: Навчально-методичний посібник. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2004. – 31 с.

26.  Крук С. Л. Педагогические идеи Е. И. Рерих о героизме и подвиге в контексте социальных проблем ХХ века. // «Три ключа». Педагогический вестник. Выпуск восьмой. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2004. – С. 99–102.

27.  Журавльова М.І., Гаврилькевич В.К.Як зацікавити молодь музичним мистецтвом. // Соціальна робота – ознака демократизації суспільства: Збірник наукових праць. За результатами міжвузівської науково-практичної конференції 21-22 жовтня 2004 р. / Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет. – Хмельницький: Вісник Технологічного університету Поділля, 2004. – С. 174–177.

 

2005 год

28.  Ерметов І.О., Гаврилькевич В.К., Крук С.Л.Організаційні принципи трихотомічного підходу до креативного особистісного розвитку молоді // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». – Київ–Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 117-118.

29.  Гаврилькевич В.К.Культура здоров’я: проблеми та пошуки // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту (підготовлено за результатами науково-дослідної роботи 2005 року). – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2005. – С. 29-31.

30.  Гаврилькевич В.Алекситимія в контексті формування культури здоров’я студентів / В. Гаврилькевич // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, 21-22 жовтня 2005 р. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 40-41.

31.  Ерметов І., Ерметова М., Крук С. Вплив культурно-освітньої програми на мотивацію студентів до навчання // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 94-95.

32.  Ерметов І., Крук С., Ерметова М.Комплексна молодіжна культурно-освітня програма: перспективи превентивно-виховної роботи у ВНЗ. // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 271. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – Чернівці: «Рута», 2005. – С.46-50.

33.  Етична та естетична культура прикордонника: теорія та практика: Навчальний посібник / В. Т. Довбеус, С. О. Казьмірчук, С. Л. Крук, Г. Ю. Топольницька. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2005. – 178 с.

 

2006 год

34.  Ерметов І.О., Крук С.Л., Гаврилькевич В.К. Досвід громадської культурно-просвітницької роботи у вузі // Культурное достояние человечества: Материалы международной научно-общественной конференции, посвященной 70-летию Пакта Рериха. 2005 г. / Ред. коллегия Л.В. Кудряшова, Л.А. Бровко, Н.К. Боярская. – Симферополь: Крымское отделение Международного Центра Рерихов, 2006. – С. 195-196.

35.  Гаврилькевич В.К. Отношение к здоровью как показатель общего уровня развития культуры личности // Культурное достояние человечества: Материалы международной научно-общественной конференции, посвященной 70-летию Пакта Рериха. 2005 г. / Ред. коллегия Л.В. Кудряшова, Л.А. Бровко, Н.К. Боярская. – Симферополь: Крымское отделение Международного Центра Рерихов, 2006. – С. 197-198.

36.  Кабашнюк В.О.,Гаврилькевич В.К. Психофізіологія: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 200 с.

37.  Гаврилькевич В.К., Крук С.Л.Три складові культури здоров’я // Збірник наукових праць. – № 34, ч. ІІ. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби, 2006. – С. 16-20.

38.  Журавльова М.І., Гаврилькевич В.К.Особливості сприймання класичної музики студентською молоддю ­// Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – С. 8-10.

 

2007 год

39.  Гаврилькевич В. Педагогіка від серця до серця // Подільські Вісті: Газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації. – Четвер, 18 січня 2007 року. ­– № 7 (18968). – С. 3.

40.  Васил’євих Л. Г.Ступінь прояву екзаменаційного стресу в студентів за умов здачі іспитів у тестовій формі та при проведенні усного опитування/ Л.. Г. Васил’євих// Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с. – С. 84-86.

41.  Гаврилькевич В.К.Ідея серця в гуманітарних науках і нові психофізіологічні відкриття // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти: Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-28 січня 2007 року) / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха; Хмельницький національний університет; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – С. 86-88.

42.  Крук С.Л., Гаврилькевич В.К.Психологічна модель культури здоров’я особистості // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти: Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-28 січня 2007 року) / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха; Хмельницький національний університет; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – С. 95-99.

43.  Гаврилькевич В.К., Крук С.Л.Основні підходи до розуміння культури здоров’я особистості // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти: Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-28 січня 2007 р.). Частина ІІ. / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха; Хмельницький національний університет; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – С. 15-16, 25-31.

44.  Лисак І. М. Роздуми про принципи гуманної педагогіки на основі аналізу проведення індивідуальних занять з дітьми віком від 4 до 6 років / І. М. Лисак // // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 23-28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с. – С. 38.

45.  Эрметов И. О.К вопросу о гуманной педагогике в работе с молодежью / И. О. Эрметов // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 23-28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с. – С. 79-82.

46.  Гаврилькевич В.К. Серце як орган емоційної сфери людини: філософські та психофізіологічні аспекти // Програма та тези третьої науково-практичної конференції «Стратегія психологічного, біомедичного та соціального розвитку особистості» в рамках щорічних міжнародних наукових зустрічей: «Якість життя в Україні – 3000: реабілітаційні та рекреаційні аспекти» (25 травня 2007 року) / Міністерство освіти і науки України, Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України. – Миколаїв, 2007. – С. 57.

47.  Гаврилькевич В.К.Проблема емоційної саморегуляції в контексті підготовки студентів до професійної діяльності // Актуальні проблеми психології. Том V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Випуск 6. / За ред. С.Д. Максименка. / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. – 378 с. – С. 81-89.

48.  Гаврилькевич В.К. Научный произвол профессора Ю. Каныгина // Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 4. Документы, Публикации в прессе. Очерки. – М.: Международный Центр Рерихов, 2007. – 992 с. – С. 648-662.

49.  Крук С. Л. Екзистенційно-гуманістичні засади педагогіки // Відкритий урок. Плеяди: Освітній науково-методичний часопис. – 2007. – № 4-5. – С. 29-30.

 

2008 год

50.  Гаврилькевич В.К.Емоційна саморегуляція: систематизація базових понять на підставі їх семантико-етимологічного аналізу // Актуальні проблеми психології. Том Х. Частина 5. / За ред. академіка С.Д. Максименка. / Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України. – К.: Главник, 2008. – 608 с. – С. 108-115.

51.  Гаврилькевич В.Як «просвіщає» український народ диякон Кураєв? // Твій погляд: Хмельницька обласна молодіжна газета. – № 6 (6) 22 травня 2008 р. – С. 1, 4.

52.  Гаврилькевич В.К.Проблема емоційної саморегуляції в контексті психологічної допомоги дорослим із ішемічною патологією серця // Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2008 р., м. Дніпропетровськ, Україна). / Дніпропетровський гуманітарний університет: Всеукраїнська громадська організація «Спілка Захисту Сім’ї та Особистості». – Дніпропетровськ: ДГУ, 2008. – 476 с. – С. 328-331.

53.  Гаврилькевич В.К.Психодіагностичний інструментарій комплексного дослідження емоційної саморегуляції особистості // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. Х, част. 5. – К., 2008. – 662 с. – С. 104-113.

 

2009 год

54.  Гаврилькевич В.К. Иерархические уровни эмоциональной саморегуляции личности как объект психодиагностики // Материали за 5-а Международна научна практична конференция «Настоящи изследвания – 2009» (17-25 януари 2009). Том 8. Педагогически науки. Психология и социология. Музика и живот. Физическа култура и спорт. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009. – 96 с. – С. 44-50.

55.  Гаврилькевич В.К.Методи та методики дослідження особливостей емоційної саморегуляції дорослих із ішемічною патологією серця // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць. / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 1(21). – С. 53-61.

56.  Гаврилькевич В.К.Серце як орган емоційної сфери людини: порівняльний аналіз філософських і психофізіологічних досліджень // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України; За ред. С.Д. Максименка. – Т. 7: Екологічна психологія. – Вип. 18: Психологія освітнього простору. – К.; Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 468 с. – С. 65-69.

57.  Гаврилькевич В.К., Крук С.Л.Культура здоров’я особистості: структура здоровотворчої діяльності // Справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе: Збірник наукових праць (з матеріалами Третіх Всеукраїнських Читань з Гуманної Педагогіки, м. Київ, 1-2 листопада 2008 р.) / За заг. ред. доцента С.Л. Крука. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський Центр імені М.К. Реріха; Всеукраїнський центр гуманної педагогіки, 2009. – 192 с. – С. 57-63.

58.  Гаврилькевич В.К. Емоційні реакції як фактори патогенезу ішемічної хвороби серця // MateriałyVMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji«Naukaiinowacja– 2009» (7-15 października2009 roku). Volume 9. Psychologia i socjologia. – Przemyśl: Nauka i studia, 2009. – 72 str. – S. 57-58.

59.  Гаврилькевич В.К.Роль почуттів у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д. Максименка. – Т. 7. Екологічна психологія. Вип. 21. – К., 2009. – С. 46-49.

60.  Гаврилькевич В.К. Почуття як фактори патогенезу ішемічної хвороби серця // MateriályVmezinárodní vĕdecko-praktická konference«Vĕdecký průmyslevropskéhokontinentu– 2009» (27 listopadu– 5 prosinců 2009 roku). – Díl9. Pedagogika. Psychologie a sociologie. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2009. – 112 stran.  – S. 74-76.

61.  Гаврилькевич В.К.Роль емоційно-особистісних якостей дорослих у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник науових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. ХІ, част. 7. – К., 2009. – 568 с. – С. 117-128. 

62.  Гаврилькевич В.К. Роль эмоциональных реакций в этиологии и патогенезе ишемической болезни сердца // Оралдың ғылым жаршысы (Уральский научный вестник) : Научно-теоретический и практический журнал. Серия : право, педагогика, психология, техника, строительство, медицина (Казахстан). – 2009. – № 9 (24). – С. 81-86.

63.  Крук С. Л. Стратегічні напрями та завдання діяльності Всеукраїнського центру Гуманної Педагогіки / С.Л. Крук // Справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе : Збірник наукових праць (з матеріалами Третіх Всеукраїнських Читань з Гуманної Педагогіки, м. Київ, 1-2 листопада 2008 р.) / За заг. ред. доц., к. пед. н. С.Л. Крука. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр імені М.К. Реріха ; Всеукраїнський центр гуманної педагогіки, 2009. – 192 с. – С. 100-102.

 

2010 год

64.  Гаврилькевич В.К.Особливості емоційної саморегуляції особистості при ішемічній хворобі серця (огляд літератури) / В.К. Гаврилькевич // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (Збірник наукових праць). – 2010. – № 3-4. – С. 51-59.

65.  Гаврилькевич В.К. Психодіагностика особливостей емоційної саморегуляції особистості в контексті профілактики ішемічної патології серця // Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р. / Ред. колегія: проф., д. мед. н. О.А. Каденко (голов. ред.), доц., к. пед. н. Л.М. Джигун, доц., к. психол. н. Л.О. Подкоритова та ін. / Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Кафедра практичної психології та педагогіки, Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Подільський культурно-просвітительський центр імені М.К. Реріха, Хмельницька обласна громадська організація «Подільська Спілка психологів-науковців». – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 156 с. – С. 16-18.


© Подільский культурно-просвітницький центр імені М.К. Реріха
2010-2024 р. При будь-якому використанні матеріалів і новин сайту та сателітних проектів,
гіперпосилання на roerich-podillya.com обов'язкове.