укр | рус
Про Центр Сім`я Реріхів Еволюційні діяння Реріхів Сонячна академія Гуманна педагогіка Наукова діяльність В майбутнє через культуру Контакти Видавнича діяльністьФотогалерея ПКПЦ


  Головна » Наукова діяльність » Наукові публікації
Список публикацій наукового відділу ПКПЦ

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

співробітників наукового відділу

Подільського культурно–просвітницького Центру імені М. К. Реріха (м. Хмельницький, Україна)

 

1996 рік

 

1.      Крук С., Чайковський М. Ще раз про «небезпечні» публікації // Вісник Національної академії наук України. – 1996. – № 9–10. – С. 48.

2.      Крук С., Чайковський М. По следам «Пути Ариев» // Вісник Національної академії наук України. – 1996. – № 9–10. – С. 49–75.

 

1998 рік

 

3.      Крук С., Чайковский М., Иванченко П. По следам «Пути Ариев». – Хмельницкий : Подольское общество им. Г. С. Сковороды ; ООО НМФ «АВИЦЕННА», 1998. – 116 с.

4.      Чайковский М., Крук С., Иванченко П. По следам «Пути Ариев» // Мир Огненный. – 1998. – № 3. – Рига : Латвийское отделение Международного Центра Рерихов ; М. : Международный Центр Рерихов,  1998. – С. 105–115.

 

2000 рік

 

5.      Васильєвих Л. Г., Гаврилькевич В. К., Ерметов І. О., Самойлова Т. В. Біохімічні аспекти психічної енергії // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25–26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2000. – С. 10–12.

6.      Гаврилькевич В. К., Васильєвих Л. Г., Ерметов І. О., Самойлова Т. В. Літій: філософські та біохімічні аспекти // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25–26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2000. – С. 15–16.

7.      Кириченко Т. Ф., Гаврилькевич В. К., Ерметов І. О., Крук С. Л. Медико–психологічні наслідки діяльності деструктивних сект // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25–26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2000. – С. 35–36.

8.      Самойлова Т. В., Васильевых Л. Г., Гаврилькевич В. К., Эрметов И. О. Кристаллы солей мочевой кислоты как конечный продукт разрушения вещества психической энергии в организме человека при эмоциональном раздражении// Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25–26 березня 2000 р.) / За заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В.С. Компанця. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2000. – С. 67–68.

 

2001 рік

 

9.      Крук С. Л., Эрметов И. О., Гаврилькевич В. К. Психосоциальный анализ явления низшего психизма // Газета «Содружество». Издание Международного Совета рериховских организаций. – № 2. – Октябрь 2001 г. – С. 6.

10.  Крук С. Л. Сектантство як антипод духовного розвитку та формування етичної культури офіцерів–прикордонників // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Вид-во Національної Академії ПВУ, 2001. – № 16, ч. ІІ. – С. 280–283.

11.  Крук С. Л. Методологічні підходи до формування етичної культури особистості військовослужбовця // Збірник наукових праць (спеціальний випуск). – Хмельницький : Вид-во Національної академії ПВУ, 2001. – № 15, ч. ІІ. – С. 187–190.

 

2002 рік

 

12.  Крук С., Ерметов І., Гаврилькевич В. Психосоціальний аналіз парапсихічної феноменології в релігійних практиках // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність : науковий збірник / За заг. ред. В. М. Олуйка, А. М. Колодного. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. – С. 208–212.

13.  Гаврилькевич В. К. Психиатрический анализ одного литературного произведения // Газета «Содружество». Издание Международного Совета рериховских организаций. – № 4. – Март 2002 г. – С. 11.

14.  Гаврилькевич В. К.  Особливості психіатрії як галузі клінічної медицини та місце психології в медицині // Матеріали Обласної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю від дня організації Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру (15 травня 2002 р.) / За заг. ред. В. М. Михальчука. – Хмельницький, 2002. –  С. 21–24.

15.  Крук С. Л. Розвиток у командирів підрозділів знань, умінь та навичок в організації формування моральної культури у курсантів // Збірник наукових праць (спеціальний випуск). – Хмельницький : Вид-во Національної Академії ПВУ, 2002. – № 19, ч. ІІ. – С. 161–164.

16.  Крук С. Організація процесу формування моральної культури у курсантів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 7. – С. 150–152.

17.  Казьмірчук С. О., Крук С.  Л. Особливості процесу формування моральної культури у курсантів-прикордонників // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Вид-во Національної Академії ПВУ, 2002. – № 20, ч. ІІ. – С. 131–135.

18.  Грязнов І. О., Крук С. Л. Професійна етика військовослужбовців / Відповідальний виконавець – В. С. Кушнір / (Шифр 202–0011 К “Етика”). – Хмельницький, 2002. – 182 с.

 

2003 рік

 

19.  Гаврилькевич В. Как Рериха записали в сектанты // Киевские Ведомости. – № 16 (2821), Понедельник, 27 Января 2003 г. – [Електронний ресурс]. – Шлях доступу: http://old.kv.com.ua/index.php?article=11078&number_old=2821

20.  Гаврилькевич В., Ерметов І., Крук С. Парапсихічні феномени в контексті ціннісних орієнтацій молоді: психофізіологічні й патопсихологічні аспекти // Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 лютого 2003). ІІІ частина. – Тернопіль : Вид-во Тернопільського державного педагогічного університету, 2003. – С. 187–191.

21.  Крук С. Л.Формування моральної культури у курсантів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2003. – 18 с.

22.  Крук С. Л.Формування моральної культури у курсантів-прикордонників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2003. – 200 с.

 

2004 рік

 

23.  Гаврилькевич В. К. Предисловие к книге «Восточный аромат. Благовония, аромакурильни… их свойства и применение» / Сост. В. В. Гулеватый. – Хмельницкий, 2004. – С. 3.

24.  Крук С. Л., Ерметов І. О., Гаврилькевич В. К. О. І. Реріх про основні принципи виховання та освіти: огляд епістолярної спадщини // Збірник наукових праць. – № 30, част. ІІ (спеціальний випуск). – Хмельницький : Вид-во Національної академії ДПСУ, 2004. – С. 123–126.

25.  Крук С. Л., Фоміна Г. Ю. Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Етика та естетика» : навчально-методичний посібник. – Хмельницький : Вид-во Національної академії ДПСУ, 2004. – 31 с.

26.  Крук С. Л. Педагогические идеи Е. И. Рерих о героизме и подвиге в контексте социальных проблем ХХ века // «Три ключа». Педагогический вестник. Выпуск восьмой. – М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2004. – С. 99–102.

27.  Журавльова М. І., Гаврилькевич В. К. Як зацікавити молодь музичним мистецтвом // Соціальна робота – ознака демократизації суспільства : збірник наукових праць (за результатами міжвузівської науково-практичної конференції 21–22 жовтня 2004 р.) / Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет. – Хмельницький : Вісник Технологічного університету Поділля, 2004. – С. 174–177.

 

2005 рік

 

28.  Ерметов І. О. Організаційні принципи трихотомічного підходу до креативного особистісного розвитку молоді / І. О. Ерметов, В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків» (м. Житомир, 2005 р.). – Київ–Житомир : Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 117–118.

29.  Гаврилькевич В. К. Культура здоров’я: проблеми та пошуки / В. К. Гаврилькевич // Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту (підготовлено за результатами науково-дослідної роботи 2005 року). – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2005. – С. 29–31.

30.  Гаврилькевич В. Алекситимія в контексті формування культури здоров’я студентів / В. Гаврилькевич // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21–22 жовтня 2005 р.). – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2005. – С. 40–41.

31.  Ерметов І. Вплив культурно-освітньої програми на мотивацію студентів до навчання / І. Ерметов, М. Ерметова, С. Крук // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2005. – С. 94–95.

32.  Ерметов І. Комплексна молодіжна культурно-освітня програма: перспективи превентивно–виховної роботи у ВНЗ / І. Ерметов, С. Крук, М. Ерметова // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Випуск 271. Педагогіка та психологія. – Чернівці : «Рута», 2005. – С.46–50.

33.  Етична та естетична культура прикордонника: теорія та практика : навчальний посібник / [В. Т. Довбеус, С. О. Казьмірчук, С. Л. Крук, Г. Ю. Топольницька]. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2005. – 178 с.

 

2006 рік

 

34.  Ерметов І. О. Досвід громадської культурно-просвітницької роботи у вузі / І. О. Ерметов, С. Л. Крук, В. К. Гаврилькевич // Культурное достояние человечества : материалы Международной научно-общественной конференции, посвященной 70-летию Пакта Рериха (г. Симферополь, 2005 г.) / Ред. коллегия: Л. В. Кудряшова, Л. А. Бровко, Н. К. Боярская. – Симферополь : Крымское отделение Международного Центра Рерихов, 2006. – С. 195–196.

35.  Гаврилькевич В. К. Отношение к здоровью как показатель общего уровня развития культуры личности / В. К. Гаврилькевич // Культурное достояние человечества : материалы Международной научно-общественной конференции, посвященной 70-летию Пакта Рериха(г. Симферополь, 2005 г.) / Ред. коллегия: Л. В. Кудряшова, Л. А. Бровко, Н. К. Боярская. – Симферополь : Крымское отделение Международного Центра Рерихов, 2006. – С. 197–198.

36.  Кабашнюк В. О. Психофізіологія : навчальний посібник / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. – Львів : «Новий Світ–2000», 2006. – 200 с.

37.  Гаврилькевич В. К. Три складові культури здоров’я / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // Збірник наукових праць. – № 34, ч. ІІ. – Хмельницький : Вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України, 2006. – С. 16–20.

38.  Журавльова М. І. Особливості сприймання класичної музики студентською молоддю ­/ М. І. Журавльова, В. К. Гаврилькевич // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2006. – С. 8–10.

 

2007 рік

 

39.  Гаврилькевич В. Педагогіка від серця до серця / В. К. Гаврилькевич // Подільські Вісті : газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації. – Четвер, 18 січня 2007 року. ­– № 7 (18968). – С. 3.

40.  Васил’євих Л. Г. Ступінь прояву екзаменаційного стресу в студентів за умов здачі іспитів у тестовій формі та при проведенні усного опитування/ Л.. Г. Васил’євих// Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23–28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с. – С. 84–86.

41.  Гаврилькевич В. К. Ідея серця в гуманітарних науках і нові психофізіологічні відкриття / В. К. Гаврилькевич // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–28 січня 2007 року) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха; Хмельницький національний університет; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – С. 86–88.

42.  Крук С. Л. Психологічна модель культури здоров’я особистості / С. Л. Крук, В. К. Гаврилькевич // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–28 січня 2007 року) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – С. 95–99.

43.  Гаврилькевич В. К. Основні підходи до розуміння культури здоров’я особистості / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти : збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М. К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – Частина ІІ. – С. 15–16, 25–31.

44.  Лисак І. М. Роздуми про принципи гуманної педагогіки на основі аналізу проведення індивідуальних занять з дітьми віком від 4 до 6 років / І. М. Лисак // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 23–28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с. – С. 38.

45.  Эрметов И. О. К вопросу о гуманной педагогике в работе с молодежью / И. О. Эрметов // Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 23–28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О. М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с. – С. 79–82.

46.  Гаврилькевич В. К. Серце як орган емоційної сфери людини: філософські та психофізіологічні аспекти / В. К. Гаврилькевич // Програма та тези третьої науково-практичної конференції «Стратегія психологічного, біомедичного та соціального розвитку особистості» в рамках щорічних міжнародних наукових зустрічей: «Якість життя в Україні – 3000: реабілітаційні та рекреаційні аспекти» (25 травня 2007 року) / Міністерство освіти і науки України, Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського, Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України. – Миколаїв, 2007. – С. 57.

47.  Гаврилькевич В. К. Проблема емоційної саморегуляції в контексті підготовки студентів до професійної діяльності / В. К. Гаврилькевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України ; за ред. академіка С. Д. Максименка. – Т. V: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія. Вип. 6. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2007. – 378 с. – С. 81–89.

48.  Гаврилькевич В. К. Научный произвол профессора Ю. Каныгина / В. К. Гаврилькевич // Защитим имя и наследие Рерихов. –Т. 4 : Документы. Публикации в прессе. Очерки. – М. : Международный Центр Рерихов, 2007. – 992 с. – С. 648–662.

49.  Крук С. Л. Екзистенційно-гуманістичні засади педагогіки / С. Л. Крук // Відкритий урок. Плеяди : освітній науково-методичний часопис. – 2007. – № 4–5. – С. 29–30.

 

2008 рік

 

50.  Гаврилькевич В. К. Емоційна саморегуляція: систематизація базових понять на підставі їх семантико-етимологічного аналізу / В. К. Гаврилькевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Інститут психології імені Г. С. Костюка АПН України ; за ред. академіка С. Д. Максименка. – Т. Х, част. 5. – К. : Главник, 2008. – 608 с. – С. 108–115.

51.  Гаврилькевич В. Як «просвіщає» український народ диякон Кураєв? / В. Гаврилькевич // Твій погляд : Хмельницька обласна молодіжна газета. – № 6 (6). – 22 травня 2008 р. – С. 1, 4.

52.  Гаврилькевич В. К. Проблема емоційної саморегуляції в контексті психологічної допомоги дорослим із ішемічною патологією серця / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія у міждисциплінарному аспекті: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 15–16 жовтня 2008 р.) / Дніпропетровський гуманітарний університет: Всеукраїнська громадська організація «Спілка Захисту Сім’ї та Особистості». – Дніпропетровськ : ДГУ, 2008. – 476 с. – С. 328–331.

53.  Гаврилькевич В. К. Психодіагностичний інструментарій комплексного дослідження емоційної саморегуляції особистості / В. К. Гаврилькевич // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – Т. Х, част. 5. – К., 2008. – 662 с. – С. 104–113.

 

2009 рік

 

54.  Гаврилькевич В. К. Иерархические уровни эмоциональной саморегуляции личности как объект психодиагностики / В. К. Гаврилькевич // Материали за 5-а Международна научна практична конференция «Настоящи изследвания – 2009» (17–25 януари 2009). – Том 8. Педагогически науки. Психология и социология. Музика и живот. Физическа култура и спорт. – София : «Бял ГРАД–БГ» ООД, 2009. – 96 с. – С. 44–50.

55.  Гаврилькевич В. К. Методи та методики дослідження особливостей емоційної саморегуляції дорослих із ішемічною патологією серця / В. К. Гаврилькевич // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – № 1(21). – С. 53–61.

56.  Гаврилькевич В. К. Серце як орган емоційної сфери людини: порівняльний аналіз філософських і психофізіологічних досліджень / В. К. Гаврилькевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – Т. 7 : Екологічна психологія. – Вип. 18 : Психологія освітнього простору. – К. ; Миколаїв : ТОВ «Фірма «Іліон», 2009. – 468 с. – С. 65–69.

57.  Гаврилькевич В. К. Культура здоров’я особистості: структура здоровотворчої діяльності / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // Справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе : збірник наукових праць (з матеріалами Третіх Всеукраїнських Читань з Гуманної Педагогіки, м. Київ, 1–2 листопада 2008 р.) / За заг. ред. доцента С. Л. Крука. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр імені М. К. Реріха; Всеукраїнський центр гуманної педагогіки, 2009. – 192 с. – С. 57–63.

58.  Гаврилькевич В. К. Емоційні реакції як фактори патогенезу ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // MateriałyVMiędzynarodowejnaukowi–praktycznejkonferencji«Naukaiinowacja– 2009» (7–15 października2009 roku). – Volume9. Psychologia i socjologia. – Przemyśl: Nauka i studia, 2009. – 72 str. – S. 57–58.

59.  Гаврилькевич В. К. Роль почуттів у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України ;за ред. акад. С. Д. Максименка. – Т. 7 : Екологічна психологія. Вип. 21. – К., 2009. – С. 46–49.

60.  Гаврилькевич В. К. Почуття як фактори патогенезу ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // MateriályVmezinárodní vĕdecko–praktická konference«Vĕdecký průmyslevropskéhokontinentu– 2009» (27 listopadu– 5 prosinců 2009 roku). – Díl9. Pedagogika. Psychologie a sociologie. – Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2009. – 112 stran.  – S. 74–76.

61.  Гаврилькевич В. К. Роль емоційно-особистісних якостей дорослих у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України ;за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. ХІ, част. 7. – 568 с. – С. 117–128. 

62.  Гаврилькевич В. К. Роль эмоциональных реакций в этиологии и патогенезе ишемической болезни сердца / В. К. Гаврилькевич // Оралдың ғылым жаршысы (Уральский научный вестник) : научно-теоретический и практический журнал. Серия : право, педагогика, психология, техника, строительство, медицина (Казахстан). – 2009. – № 9 (24). – С. 81–86.

63.  Крук С. Л. Стратегічні напрями та завдання діяльності Всеукраїнського центру Гуманної Педагогіки / С. Л. Крук // Справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе : збірник наукових праць (з матеріалами Третіх Всеукраїнських Читань з Гуманної Педагогіки, м. Київ, 1–2 листопада 2008 р.) / За заг. ред. доц., к. пед. н. С. Л. Крука. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр імені М. К. Реріха ; Всеукраїнський центр гуманної педагогіки, 2009. – 192 с. – С. 100–102.

 

2010 рік

 

64.  Гаврилькевич В. К. Патопсихологія : методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напрямів підготовки «Практична психологія», «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / В. К. Гаврилькевич / Хмельницький національний університет. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 63 с.

65.  Гаврилькевич В. К. Нейропсихологія : методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів напрямів підготовки «Практична психологія» та «Соціальна педагогіка» / В. К. Гаврилькевич / Хмельницький національний університет. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 41 с.

66.  Гаврилькевич В. К. Особливості емоційної саморегуляції особистості при ішемічній хворобі серця (огляд літератури) / В. К. Гаврилькевич // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – 2010. – № 3–4. – С. 51–59.

67.  Гаврилькевич В. К. Психодіагностика особливостей емоційної саморегуляції особистості в контексті профілактики ішемічної патології серця / В. К. Гаврилькевич // Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 травня 2010 р.) / Ред. колегія : проф., д. мед. н. О. А. Каденко (голов. ред.), доц., к. пед. н. Л. М. Джигун, доц., к. психол. н. Л. О. Подкоритова та ін / Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Кафедра практичної психології та педагогіки, Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Подільський культурно-просвітительський центр імені М. К. Реріха, Хмельницька обласна громадська організація «Подільська Спілка психологів-науковців». – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 156 с. – С. 16–18.

68.  Крук С.Л. Актуальність гуманістичних засад у підготовці творчої особистості у вищому навчальному закладі / С. Л. Крук // Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14–15 травня 2010 р.) / Ред. колегія : проф., д. мед. н. О. А. Каденко (голов. ред.), доц., к. пед. н. Л. М. Джигун, доц., к. психол. н. Л. О. Подкоритова та ін / Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Кафедра практичної психології та педагогіки, Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Подільський культурно-просвітительський центр імені М. К. Реріха, Хмельницька обласна громадська організація «Подільська Спілка психологів-науковців». – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 156 с. – С. 66-67.

69.  Крук С. Л. Обґрунтування теоретичних аспектів професійної культури офіцерів-прикордонників // Збірник наукових праць / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – № 55. Серія: Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – 260 с. – С. 50–52.

70.  Гаврилькевич В. К. Структура механізмів емоційної саморегуляції дорослих із ішемічною патологією серця / В. К. Гаврилькевич // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (Збірник наукових праць). – Одеса, 2010. – № 5-6. – С. 110-120.

71.  Гаврилькевич В. Гуманна Педагогіка на Хмельниччині // Подільські Вісті : Газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації. – Вівторок, 9 листопада 2010 року. – № 169 (19680). – С. 3.

72.  Гаврилькевич В. Пятые Всеукраинские Чтения по Гуманной Педагогике «Как любить детей»  // Конференции и семинары [Электронный ресурс]. – Путь доступа : http://art-roerich.org.ua/humaneped/conf.html.

 

2011 рік

 

73.  Крук С. Педагогіка серця / Станіслав Крук // Початкова освіта : Перша всеукраїнська газета для першого вчителя. – № 9 (585), березень 2011. – С. 2.

74.  Гаврилькевич В. К. Сучасний стан самооцінної діяльності студентів / В. К. Гаврилькевич // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Хмельницький,   22–23 квітня 2011 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 287 с. – С. 24–26.

75.  Гаврилькевич В. К. Емоційна саморегуляція особистості та ішемічна хвороба серця / В. К. Гаврилькевич // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Хмельницький,   22–23 квітня 2011 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 287 с. – С. 248–250.

76.  Крук С.Л. Використання методів виховання в сучасній вищій школі // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Хмельницький,   22–23 квітня 2011 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 287 с. – С.163-164.

77.  Гаврилькевич В. К. Особливості емоційної саморегуляції дорослих з ішемічною патологією серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія» / В’ячеслав Костянтинович Гаврилькевич / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

78.  Гаврилькевич В. К. Особливості емоційної саморегуляції дорослих з ішемічною патологією серця: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 [Електронний ресурс] / В. К. Гаврилькевич ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка . – К., 2011. – 20 с. – укp. – Шлях доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/11GVKIPS.zip

79.  Гаврилькевич В. К. Особливості емоційної саморегуляції дорослих з ішемічною патологією серця : дис. … канд. психол. наук : 19.00.04 «Медична психологія» / В’ячеслав Костянтинович Гаврилькевич / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – 218 с.

80.  Маніфест гуманної педагогіки / [Ш. О. Амонашвілі, Д. М. Маллаєв, С. Л. Крук та ін.] ; за ред. Ш. О. Амонашвілі ; пер. з рос. В. К. Гаврилькевич / Міжнародна асоціація громадських об’єднань «Міжнародний центр гуманної педагогіки». – Хмельницький : Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки ; Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету, 2011. – 64 с.

81.  The Manifest of Humane Pedagogics / [S. A. Amonashvili, D. M. Mallaev, S. L. Kruk, e.t.c.] ; under edition of S. A. Amonashvili / The International Association of Public Unification «International Centre of Humane pedagogics». – Khmelnitskiy : All-Ukrainian cultural-educational association of Humane Pedagogics ; The center of innovative pedagogics and psychology of Khmelnitskiy national university, 2011. – 64 р.

82.  Крук С. Л. Історія створення та розвитку Подільського культурно-просвітительського Центру імені М. К. Реріха / С. Л. Крук // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» / Ред. кол.: Л. В. Баженов (голова), Ю. І. Блажевич (співголова), С. М. Єсюнін (співголова, відповід. редактор) та ін. – Хмельницький, 2011. – 646 с. – С. 437–442.

83.  Гаврилькевич В. К. Критерії духовного здоров’я людини в контексті гуманної педагогіки / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали Всеукраїнської конференції (м. Київ, 1 грудня 2011 р.) / НАПН України, Ін-т обдарованої дитини, Нац. центр «Мала академія наук України». – К., 2011. – Ч. 1. – С. 102–107.

84.  Гаврилькевич В. К. Дитяча психіатрія : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Практична психологія». – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 58 с. (електронний варіант).

 

2012 рік

 

85.  Гаврилькевич В. К. Психологія саморегуляції : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів спеціальності «Практична психологія» / В. К. Гаврилькевич. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 40 с.

86.  Гаврилькевич В. К. Анкета «Шкала ставлення до серця» / В. К. Гаврилькевич // Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23–24 березня 2012 р.) / Ред. колегія : Л. І. Романовська (голова) та ін. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, каф. соц. роб. і соц. педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 208 с. – С. 20–22.

87.  Гаврилькевич В. К. Опитувальник загальних особливостей характеру (адекватності самооцінки, алекситимії та ставлення до серця) / В. К. Гаврилькевич // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький, 19–20 квітня 2012 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 218 с. – С. 17–19.

88.  Гаврилькевич В. К. Емоційно-особистісні якості дорослих як фактори патогенезу ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький, 19–20 квітня 2012 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 218 с. – С. 194–195.

89.  Крук С. Л. Використання ідей Маніфесту гуманної педагогіки при викладанні навчальних дисциплін у вищій школі // Роль та місце психолого-педагогічної підготовки в професійному розвитку та становленні особистості сучасного фахівця в умовах євроінтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький, 19–20 квітня 2012 р.) / [ред. колегія : д. мед. н., проф. О. А. Каденко (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 218 с. – С. 142–143.

90.  Крук С.Л. Вплив середовища вищого навчального закладу на формування естетичних якостей курсантів-прикордонників / С. Л. Крук, В. М. Шевчук // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2012. – № 62. – С. 86–90.

91.  Крук С.Л. Правова культура у контексті вищої професійної освіти // Вісник Національної Державної прикордонної служби України : електронне наукове фахове видання. – 2012. – Вип. 1. – 8 сторінок. – Шлях доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2012_1/12kslvpo.pdf.

92.  Грязнов І.О. Ретроспективний аналіз формування естетичних якостей особистості / [І. О. Грязнов, С. Л. Крук, О. Д. Богданюк, І. М. Почекалін] // Зб. наук. праць Нац. академії Держ. прикорд. служби України. – 2011. – № 61. – С. 25–29.

93.  Гаврилькевич В. К. Опитувальник загальних особливостей характеру (адекватності самооцінки, алекситимії, ставлення до серця) та його апробація / В. К. Гаврилькевич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 37(61). – 356 с. – С.270–274.

94.  Гаврилькевич В. К. Емоційна саморегуляція дорослих із ішемічною патологією серця / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 53–58.

95.  Гаврилькевич В. К. Психопрофілактика та психологічна допомога дорослим із ішемічною хворобою серця з урахуванням особливостей їхньої емоційної саморегуляції / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал. – 2012. – № 10. – С. 54–58.

 

2013 рік

 

96.  Гаврилькевич В. К. Дитяча психіатрія : методичні вказівки до практичних занять для сту­дентів напряму підготовки “Практична психологія” / В. К. Гаврилькевич. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 70 с.

97.  Гаврилькевич В. К. Загальні закони світобудови у структурно-функціональній організації емоційної сфери особистості: короткий екскурс // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький,   25–26 квітня 2013 р.) / [ред. колегія : д. психол. н., проф. Є. М. Потапчук (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 246 с. – С. 16–18.

98.  Гаврилькевич В. К. Психологічні захисти в дорослих із ішемічною патологією серця // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький,   25–26 квітня 2013 р.) / [ред. колегія : д. психол. н., проф. Є. М. Потапчук (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 246 с. – С. 217–218.

99.  Гаврилькевич В. К. Роль емоційних станів у етіології та патогенезі ішемічної хвороби серця / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 62–67.

100.          Гаврилькевич В. К. Структура психологічних захистів у дорослих із ішемічною хворобою серця / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал. – 2013. – № 9. – С. 13–18.

101.          Гаврилькевич В. К. Образ Юрія Миколайовича Реріха у спогадах сучасників / В. К. Гаврилькевич, С. Л. Крук // 110 років від дня народження Ю. М. Реріха : матеріали Міжнар. наук.-громад. конф. (м. Київ, 8 грудня 2012 р.) / [ред. колегія : С. Л. Крук (голов. ред.), В. К. Гаврилькевич, Л. О. Подкоритова, Л. Г. Васил’євих, Л. Г. Параскевич] / Київський нац. лінгвіст. ун-т, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, Хмельницький нац. ун-т, Кримське відділення Міжнар. Центру Реріхів, Всеукр. культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки. – Хмельницький : Хмельницький обл. центр Всеукр. культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, Центр інновац. педагогіки та психології Хмельницького нац. ун-ту, Подільський культурно-просвітницький Центр ім. М. К. Реріха, 2013. – 246 с. – С. 9–14.

 

 

 

 

 

 


© Подільский культурно-просвітницький центр імені М.К. Реріха
2010-2024 р. При будь-якому використанні матеріалів і новин сайту та сателітних проектів,
гіперпосилання на roerich-podillya.com обов'язкове.