У книзі представлено систематизовану добірку цитат із книг Вчення Живої Етики, в яких розглянуто питання про природу безстрашності як якості людини. Розглянуто взаємозвʼязок безстрашності з іншими, поняттями, почуттями, якостями, станами та діями людини.