Пропонуємо “Маніфест гуманної педагогіки”, ідеї якого служать цілями духовно-морального становлення підростаючого покоління в атмосфері гуманності та особистісного підходу до Дитини.