Організаційні принципи трихотомічного підходу до креативного особистісного розвитку молоді

Ерметов І. О., Гаврилькевич В. К., Крук С. Л. Організаційні принципи трихотомічного підходу до креативного особистісного розвитку молоді // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». – Київ–Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – 139 с. – С. 117-118.

І. О. Ерметов

директор Центру культурного розвитку молоді м. Хмельницького,
голова Подільського молодіжного культурного об’єднання “У майбутнє через Культуру”

В. К. Гаврилькевич

викладач кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету,

Станіслав Крук

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету

Організаційні принципи трихотомічного підходу до креативного особистісного розвитку молоді

Проблема креативності молоді нами досліджується у таких основних аспектах, як: креативний процес, креативний продукт, креативне середовище [1, 124]. Феномен креативності тісно пов’язаний з феноменом культури [2]. Культура є всеохоплюючою системою прогресивного розвитку людського суспільства і, на нашу думку, є найкращим креативним середовищем для розвитку особистості.

Найбільш цілісною ми вважаємо трихотомічну концепцію культури як синтезу філософії, науки і мистецтва, відому ще з часів Платона [3, 38]. Саме на основі цієї концепції Подільським молодіжним культурним об’єднанням “У майбутнє через Культуру” (далі – Об’єднання) була розроблена та апробована у вищих навчальних закладах Комплексна культурно-освітня програма (далі – Програма), завданням якої є створення сприятливого середовища для актуалізації творчого потенціалу студентської молоді. Програма складається з циклу тематичних семінарів, під час яких студенти знайомляться з різними формами творчого пізнання та діяльності у трьох сферах культури. Семінари складаються з: практичної частини (тренінгового заняття), теоретичної частини (лекції, виставки, концерту і т.д.), інтерактивного обговорення. Перед кожним студентом-учасником Програми ставиться завдання представити та захистити продукт власної творчості, який би мав незаперечну суспільну користь.

З метою забезпечення оптимальних умов для реалізації творчого потенціалу молоді, актуалізованого Програмою, Об’єднанням створений Центр культурного розвитку молоді (далі – Центр). Структура його діяльності також відповідає трихотомічному принципу і включає: мистецький, науковий, філософський відділи та спільну культурно-освітню програму. Мистецький відділскладається з театральної, художньої, музичної та літературної студій. Науковий відділ– з секційточних, гуманітарних, біологічних, міждисциплінарних наук. Філософський відділ– з секцій історії філософії та філософії космізму ХІХ–ХХ ст. Спільна культурно-освітня програма є головним креативним продуктом Центру і полягає у розробці та проведенні кожним відділом семінарів з власного напрямку культури для інших відділів Центру, а також для громадськості, навчальних закладів та ін.

Основними організаційними принципами трихотомічного підходу до креативного особистісного розвитку молоді, реалізованого нами в Програмі та Центрі, є: 1) волонтерські засади як одна з передумов успішності роботи з молоддю; 2) різнобічність розвитку молоді в трьох сферах креативного середовища культури; 3) спадкоємність процесів актуалізації та реалізації творчого потенціалу; 4) поєднання пізнавального та діяльнісного компонентів креативного процесу; 5) інтерактивність креативного процесу; 6) обов’язкова наявність та суспільна корисність креативного продукту.

Література

  1. Торшина К. А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии// Вопросы психологии. – 1998. – № 4. – С. 123–132.
  2. Вересов Н. Н. Культура и творчество как психологические идеи // Вопросы психологии. – 1992. – № 1–2. – С. 124–128.
  3. Крук С. Л. Формування моральної культури у курсантів-прикордонників: Дис… канд. пед. наук: 13.00.04. – Хмельницький, 2003. – 200 с.
Повернутись до Наукової Діяльності