Медико-психологічні наслідки діяльності деструктивних сект

Медико-психологічні наслідки діяльності деструктивних сект / Т. Ф. Кириченко, В. К. Гаврилькевич, І. О. Ерметов, С. Л. Крук // Духовно-психологічні аспекти медицини майбутнього : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25-26 березня 2000 р.) / за заг. ред. академіка АМТН України, проф., докт. психол. наук, канд. мед. наук В. С. Компанця. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2000. – С. 35-36.

Т.Ф. Кириченко, В.К. Гаврилькевич, І.О. Ерметов, С.Л. Крук

м. Хмельницький

Медико-психологічні наслідки діяльності деструктивних сект

За останнє десятиріччя в Україні та інших країнах СНД значно зросла кількість різноманітних релігійних і псевдорелігійних організацій, а також формувань, які пропагують усякі психотренінгові системи. Діяльність багатьох із них має тоталітарний сектантський характер і супроводжується спричиненням серйозної шкоди психічному, фізичному і моральному здоров’ю людей.

Дана проблема гостро стоїть також і в інших країнах Європи, Азії і Америки. В США, зокрема, нараховується близько трьох тисяч деструктивних культів. Для боротьби з цими сектами та наслідками їхньої діяльності у різних країнах світу створені спеціальні організації, такі як: Асоціація захисту сімей та осіб від згубного впливу сект (Франція); FOCUS -мережа підтримки та інформування колишніх учасників груп деструктивних культів (США); Мережа осві-домлення про культи (Cult Awareness Network) (США); Комітет по спасінню молоді (Росія) та інші. Наказом МОЗ РФ від 19.06.1996 р. було заборонено, зокрема, пропаганду і використання в практиці охорони здоров’я методів сайєнтології та діанетики Р. Хаббарда. Також в Москві була створена спеціалізована комісія під головуванням Ю. Поліщука, доктора меднаук, професора, керівника клінічного відділення Московського НДІ психіатрії МОЗ РФ, до складу якої увійшли провідні науковці (психіатри, психологи, юристи) з Московського НДІ психіатрії МОЗ РФ; НДІ МВС РФ; ДНЦ соціальної і судової психіатрії ім. В.П.Сербського; Московської колегії адвокатів та інших організацій. Ця комісія, на підставі зібраних фактичних даних, провела медико- психологічну і юридичну оцінку діяльності окремих релігійних організацій, що діють в Москві та інших містах Росії, а зокрема: “Білого Братства” Кривоногова і Цвігун; “Аум Сінрікьо” Сьоко Асахари і деяких інших.

За даними висновків, зроблених цією комісією, шкода здоров’ю, що спричинюється в деструктивних сектах, проявляється у формі індукованих маячних, маячноподібних розладів, патологічних надцінних ідей і патологічного розвитку особистості, а також фізичного і психічного виснаження, що створюють передумови для інших захворювань; припинення дітонароджувальної функції людини. Порушення, які виникають, супроводжуються грубою сімейною і соціальною дезадаптацією особистості, що ставить її поза сім’єю, сус- пільством і державою. Велика шкода спричинюється психічно хворим і особам з аномаліями особистості, які втягуються в секти, що призводить до розвитку у них більш тяжких психічних порушень. Спричинюється також тяжка моральна і майнова шкода сім’ям людей, втягнених в ці організації.

В результаті застосування певних психотехнічних методів, у людей виникають стани штучно зміненої свідомості, до глибокого гіпнозу і самогіпнозу, на тлі яких проводяться масивні навіювання. Вони спрямовані на підкорення волі людей, пригнічення у них здатності до самостійного критичного мислення, формування психічної і духовної залежності від проповідника та духовного наркотика, запропонованого їм. Кінцевим результатом є психічне самознищення людей, коли особистість людини фактично перестає існувати. Такі висновки зроблені вищезазначеною комісією на підставі аналізу історій хвороб людей, що потрапили в психіатричну лікарню, та оцінки психічного стану людей, які звернулись за психіатричною, психотерапевтичною та психологічною допомогою. Діяльність деструктивних сект і подібних їм організацій являє серйозну загрозу для нормального розвитку людини і суспільства. Тому необхідно у нашій державі посилити контроль за діяльністю даних формувань, як на суспільному, так і на державному рівнях. Необхідно продовжити на науковому рівні вивчення даної проблеми, а також розробити методи і програму лікувальних та реабілітаційних заходів.

Повернутись до Наукової Діяльності