СПИСОК
видань із Гуманної Педагогіки, здійснених Лабораторією Гуманної Педагогіки № 56
Подільського культурно-просвітительського Центру ім. М.К. Реріха

 1.  Амонашвілі Ш. О. Школа Життя. Трактат про початковий ступінь освіти, заснованої на принципах гуманно-особистісної педагогіки / Пер. з російської М.М. Литвин, В.К. Гаврилькевич. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха, 2002. – 172 с. – (Творча лабораторія вчителя). (5,4 д.а.)
 2.  Амонашвілі Ш. О. Без Серця що зрозуміємо? / Пер. з російської В.К. Гаврилькевич. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха, 2006. – 68 с. (2,275 д.а.)
 3.  Амонашвілі Ш. О. Посмішко моя, де ти? Думки в учительській / Пер. з російської В.К. Гаврилькевич. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха, 2007. – 32 с. – (Школа Життя). (1,67 д.а.)
 4.  Амонашвілі Ш. О. Істина школи / Пер. з російської Л.І. Твердохліб. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха, 2007. – 74 с. (2,83 д.а.)
 5.  Стульпінене І. Фізика мовою Серця: Додаток до курсу фізики середньої школи для духовно-морального виховання / Пер. з російської В.Н. Безвершук. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха; Всеукраїнський Центр Гуманної Педагогіки, 2008. – 186 с. (13,25 д.а.)
 6.  Амонашвілі Ш. О. Сповідь батька синові / Пер. з російської В.Н. Безвершук. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М. К. Реріха, 2009. – 96 с. – (Класика Гуманної Педагогіки). (4,79 д.а.)
 7.  Амонашвілі Ш. О. Поспішайте, діти, будемо вчитися літати! / Пер. з російської Р.М. Гнатюк. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М. К. Реріха ; Центр інноваційної педагогіки та психології Хмельницького національного університету ; Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, 2010. – 52 с. (1,625 д.а.)
 8.  Пути выращивания письменно-речевой деятельности: Уроки Валерии Ниорадзе. Книга для учителя. 1-4 классы. Экспериментальные материалы / Запись М.Н.Абрамовой и М.И.Шишовой, под ред. М.И.Шишовой. – Хмельницкий: Всеукраинская культурно-образовательная ассоциация Гуманной Педагогики, Центр инновационной педагогики и психологии ХНУ, Подольський культурно-просветительский Центр им. Н.К.Рериха, 2010. – 422 с. (13,125 д.а.)
 9. Амонашвили Ш.А. Учитель, вдохнови меня на творчество! – Хмельницкий : Подольский культурно-просветительский центр им. Н. К. Рериха; Центр инновационной педагогики и психологии Хмельницкого национального университета, 2011. – 68 с.(3,57 д.а.)
 10. Психологія і педагогіка в контексті гуманізації освіти : Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 23-28 січня 2007 р.) / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім. М.К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007. – 116 с.
 11. Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти : Збірник наукових праць (з матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 23-28 січня 2007 р.). Частина ІІ. / За заг. ред. проф. О.М. Коханка. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр ім. М.К. Реріха ; Хмельницький національний університет ; Гуманітарний інститут Хмельницького національного університету, 2007.
 12. Справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе : Збірник наукових праць (з матеріалами Третіх Всеукраїнських Читань з Гуманної Педагогіки, м. Київ, 1-2 листопада 2008 р.) / За заг. ред. доц., к. пед. н. С.Л. Крука. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський Центр імені М.К. Реріха ; Всеукраїнський центр гуманної педагогіки, 2009. – 192 с.

Статті

 1.  Крук С. Л. Педагогические идеи Е. И. Рерих о героизме и подвиге в контексте социальных проблем ХХ века. // «Три ключа». Педагогический вестник. Выпуск восьмой. – М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2004. – С. 99–102.
 2.  Крук С. Л., Ерметов І. О., Гаврилькевич В. К. О. І. Реріх про основні принципи виховання та освіти: огляд епістолярної спадщини. // Збірник наукових праць № 30. Частина ІІ (Спеціальний випуск). – Хмельницький: Видавництво національної академії ДПСУ, 2004. – С. 123–126.
 3.  Гаврилькевич В. Педагогіка від серця до серця / В. Гаврилькевич // Подільські Вісті : Газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації. – Четвер, 18 січня 2007 року. ­– № 7 (18968). – С. 3.
 4.  Гаврилькевич В. Гуманна Педагогіка на Хмельниччині // Подільські Вісті : Газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації. – Вівторок, 9 листопада 2010 року. – № 169 (19680). – С. 3.
 5.  Крук С.Л. Екзистенційно-гуманістичні засади педагогіки // Відкритий урок. Плеяди: Освітній науково-методичний часопис. – 2007. – № 4-5. – С. 29-30.
 6.  Крук С.Л. Стратегічні напрями та завдання діяльності Всеукраїнського центру Гуманної Педагогіки // Справжнє виховання дитини – у вихованні самих себе: Збірник наукових праць (з матеріалами Третіх Всеукраїнських Читань з Гуманної Педагогіки, м. Київ, 1-2 листопада 2008 р.) / За заг. ред. доцента С.Л. Крука. – Хмельницький: Подільський культурно-просвітительський Центр імені М.К. Реріха; Всеукраїнський центр гуманної педагогіки, 2009. – 192 с. – С. 100-102.
 7.  Крук С.Л. Актуальність гуманістичних засад у підготовці творчої особистості у вищому навчальному закладі // Проблеми становлення та самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного спрямування: зміст, форми та методи підготовки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14-15 травня 2010 р.) / Ред. колегія: проф., д. мед. н. О. А. Каденко (голов. ред.), доц., к. пед. н. Л. М. Джигун, доц., к. психол. н. Л. О. Подкоритова та ін. / Міністерство освіти і науки України, Хмельницький національний університет, Кафедра практичної психології та педагогіки, Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки, Подільський культурно-просвітительський центр імені М. К. Реріха, Хмельницька обласна громадська організація «Подільська Спілка психологів-науковців». – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 156 с. – С. 66–67. (0,12 д.а.)